Bröstförstoring med implantat

Bröstutvecklingen sker vanligen upp till 18 – 20 års ålder. Med anledning av detta har vi en nedre åldersgräns på 20 år för att genomgå denna typ av operation. Detta med förhoppning om att så långt som möjligt försöka försäkra oss om att ditt bröst är färdigutvecklat och på så sätt minska risken för volym och formförändring efter genomförd kirurgi. Flera faktorer påverkar förändringar av bröstets storlek och form, vanligen graviditet, viktförändring och gravitation (tyngd töjer ut huden). Brösten kan i dessa fall utveckla ett häng och upplevas tunna och slappa.

Vi använder implantat av märket Mentor. Vi anser dessa implantat vara bäst och säkrast på marknaden och de används även inom sjukvården (Blekingesjukhuset, Plastikkirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus) i samband med så kallad rekonstruktiv kirurgi efter exempelvis bröstcanceroperation. Implantaten består av ett implantathölje och en fast gel, så kallade gele´hallon-implantat, vilket förhindrar att silikon skall kunna läcka/flyta ut utanför implantathöljet. Utmaningen inom implantatforskning/utveckling är förstås att nå fram till ett så mjukt implantat som möjligt med samtidigt fast, icke fritt flytande silikon. I korthet består silikon av kisel, kol, väte och syre – kisel är den huvudsakliga beståndsdelen och är ett vanligt förekommande grundämne i naturen.

Det finns olika former på implantat, runda eller anatomiska (droppformade). Ytan kan vara slät eller skrovlig (textuerad). Den skrovliga ytan ska underlätta inläkning mot kroppens vävnad. Man kan placera implantaten på två olika nivåer, antingen under bröstkörteln (subglandulärt) eller delvis under bröstmuskeln (submuskulärt)

Vi föredrar tekniken med att placera implantaten under bröstmuskeln (submuskulärt), framförallt eftersom det underlättar undersökning vid mammografi men även eftersom den submuskulära placeringen bättre avlastar bröstet och kan motverka hängbröst (pga av att implantatet inte tynger i själva bröstet). Submuskulär placering kan även motverka utveckling av så kallad kapselkontraktur (hård ärrbildning runt implantatet) vilket kräver kirurgiskt ingrepp för att korrigera. Incisionen (platsen där ärret kommer att finnas) sker i bröstvecket. Denna teknik skapar en trygg och säker tillgång till operationsområdet/proteshålan under själva operationens genomförande. Det finns ytterliggare placeringsalternativ av incisionen men dessa använder inte vi. I samband med konsultationen går vi noggrant igenom kirurgisk teknik och implantatplacering samt vad som lämpar sig bäst i ditt fall!

I samband med att du opereras av oss kommer du fastande enligt de instruktioner du fått hemskickat innan operation. Ingreppet tar ca 45-60 minuter och du kommer att kunna åka hem samma dag som du blir opererad.

Du kvarstannar alltid för medicinsk övervakning några timmar efter din operation. Övervakningen sker av narkospersonal. Innan hemskrivning träffar du vår plastikkirurg som genomför en medicinsk bedömning inför hemgång. Smärtstillande läkemedel får du med dig hem av oss, så du behöver inte tänka på att uppsöka apotek. Det är viktigt att du har någon som kan hjälpa dig med transport eftersom du själv inte för köra bil direkt efter operationen. En vecka efter operationen kommer du till ett återbesök. I samband med detta sker sårläkningskontroll och vi går gemensamt igenom viktiga delar att tänka på för att främja läkning. Inga stygn behöver avlägsnas – vi använder stygn som kroppen själv resorberar. Härtill är tråden specialbehandlad för att motverka infektion.

Brösten blir alltid svullna och känsla för beröring dagarna efter operation. Om implantaten placeras under muskeln brukar det göra ont ca 3-5 dygn och härefter avtar smärtan successivt. Efter operationen kommer du under några veckor behöva använda sport-bh och bröstband. Detta ger ett bra stöd för brösten och främjar läkningen.

Vilka komplikationsrisker?
Likt alla kirurgiska ingrepp finns risk för komplikation. Blödning och infektion är ett par exempel på detta. Om man har otur att drabbas av infektion och denna inte kan behandlas med antibiotika måste man ta ur implantatet. Nya implantat kan först återinsättas när infektionen är utläkt. Normalt bildas en mjuk ärrkapsel runt implantatet. I samband med exempelvis blödning eller infektion ökar risken för en hård och sjuklig kapselbildning, så kallad kapselkontraktur

Bröstlyft
Efter graviditet och/eller viktnedgång kan bröstets form och storlek påverkas. Vanligen blir bröstet tunnare och man kan utveckla ett brösthäng. Detta kan man åtgärda genom att göra ett bröstlyft (mastopexi). I samband med detta ingrepp opereras uttänjd hud bort och bröstet återskapas genom att bröstvävnaden samlas och ”lyfts” upp till sitt ursprungliga läge. Det sker ingen volymsförstoring utan man använder enbart din egen bröstvävnad. Genom att implantat inte används bevaras bröstets naturliga mjukhet. Operationen tar ca 1,5 -2 timmar. Ingreppet sker under narkos. Du kommer hem samma dag som du blir opererad. I samband med konsultationen före operation går vi tillsammans noggrant igenom var ärren kommer att synas, som regel runt vårtgårdskanten, en ärrlinje ifrån vårtgårdens nedre kant ned mot bröstvecket (T-kors) Det längre ärret kommer att döljas i bröstvecket.

Om du jämför priser på bröstlyft mellan olika kliniker så ta alltid reda på vilken operationsteknik som planeras att användas i samband med din operation! Man kan nämligen göra både “små” och “stora” bröstlyft. Allt beror på hur mycket brösthud som behöver avlägsnas. Vi använder nästan uteslutande “stort” bröstlyft där samtlig uttänjd brösthud avlägsnas. Vi vill, liksom du, har ett långvarigt fint resultat!

Bröstlyft i kombination med bröstimplantat

Detta är ett ingrepp som är behäftat med hög risk för sårläkningskomplikationer. Att operera bort uttänjd brösthud (bröstlyft) och under samma operation förstora brösten med implantat skapar självfallet mycket kraftiga “spänningar” i bröstvävnaden. Vi utför därför inte denna behandling på vår klinik.

Vi delar istället upp denna behandling i två delar. Först genomför vi ett bröstlyft och låter brösten läka ordentligt. Härefter genomförs bröstförstoringen med implantat. På detta sätt är brösten mer mottagliga och inte lika känsliga för volymsförändring. Du kommer att behöva sövas vid två tillfällen istället för ett, men skapar å andra sidan bästa förutsättning för ett perfekt kosmetiskt slutresultat.

Komplikationsrisker?
Likt vid alla typer av kirurgi föreligger risk för komplikation. Blödning och infektion är exempel på komplikation/er som kan uppstå.

Vi samtalar noggrant omkring risker i samband med din konsultation hos oss.