Plastikkirurg Mattias Hoffner

Är dubbelspecialist och innehar specialistkompetens inom både Plastikkirurgi & Kirurgi. När han inte arbetar hos oss arbetar han som överläkare och ansvarar för all rekonstruktiv plastikkirurgi på Blekingesjukhuset. Han är även doktor i medicinsk vetenskap (disputerad) och skrev sin doktorsavhandling inom ämnesområdet plastikkirurgi. Forskningen är knuten till behandling (fettsugning) av kronisk armsvullnad (lymfödem) efter bröstcancerkirurgi. Mattias har vunnit pris både internationellt och nationellt för sin forskning.

Operationer

Bröstutvecklingen sker vanligen upp till 18 – 20 års ålder. Med anledning av detta har vi en nedre åldersgräns på 20 år för att genomgå denna typ av operation. Detta med förhoppning om att så långt som möjligt försöka försäkra oss om att ditt bröst är färdigutvecklat och på så sätt minska risken för volym och formförändring efter genomförd kirurgi.

Läs mer

Efter viktnedgång eller viktförändring i samband med graviditet kan det bildas ett hudöverskott centralt på buken som är omöjligt att träna bort. Huden har sin begränsning att kunna ”dra ihop sig” efter att varit uttänjd. Vissa hudtyper drar ihop sig närmast helt och hållet trots flertalet graviditeter medan andra drabbas av ett störande hudöverskott efter enbart en graviditet.

Läs mer

Det går inte att fettsuga bort övervikt. De allra bästa resultaten ses vid fettsugning av så kallad lokaliserad fettvävsansamling. Detta innebär att det på ett specifikt ställe, eller möjligen ställen, på kroppen till exempel midja, insida lår, nedre del av buken finns ett fettvävsöverskott. Samtliga ingrepp som innefattar fettsugning sker som dagkirurgi, vilket innebär att…

Läs mer