Bukplastik

Efter viktnedgång eller viktförändring i samband med graviditet kan det bildas ett hudöverskott centralt på buken som är omöjligt att träna bort. Huden har sin begränsning att kunna ”dra ihop sig” efter att varit uttänjd. Vissa hudtyper drar ihop sig närmast helt och hållet trots flertalet graviditeter medan andra drabbas av ett störande hudöverskott efter enbart en graviditet. Tyvärr finns det ingen rättvisa, här heller…

Beroende på var hudöverskottet är beläget på buken kan man genomföra antingen en hel , ”klassisk” bukplastik eller en låg bukplastik (mini-bukplastik). Vid klassisk bukplastik är det en vanlig missuppfattning att naveln flyttas. Så är inte fallet – däremot måste man ta ut ett nytt hål i huden där naveln övre del åter sys fast i samma position som tidigare. Det är huden som flyttas – inte naveln. Vid en mini-bukplastik opereras hudöverskott nedom naveln bort. Med anledning av detta behöver något nytt hål i huden för naveln inte skapas.

Det är sällan enbart huden som är uttänjd. Även bukväggen kan vara slapp. Med anledning av detta kan den behöva stramas upp. Ofta är det detta moment (uppstramning av bukväggen) som är huvudorsaken till smärtan efter operationen. Bukplastik betraktas som ett stort ingrepp och med anledning av detta kvarstannar du på vår klinik under ca ett dygns observation. Du kommer att ha dränage som tömmer sårhålan på sårvätska. Dagen efter operation tas dessa dränage bort och du kan skrivas hem. Under läkningstiden, vanligen 4-6 veckor, kommer du att använda kompressionsplagg/gördel för att främja läkning.

Beroende på arbete/arbetsuppgift, exempelvis tungt kroppsarbete, kan upp emot 4 veckors sjukskrivning bli aktuell. Återhämtningen är individuell och närmare bedömning av just din förutsättning sker tillsammans med vår plastikkirurg. Operationen tar ca 2 – 2,5 timmar, beroende på hur stort hudöverskottet är. Du stannar kvar över natten för observation.