Injektionsbehandlingar

BOKA ER TID HÄR

Botox
Botox, eller botulinum toxin, används som en muskelavslappnande behandling. Genom att muskler i ansiktet slappnar av minskar även hudens rynkor. Populära behandlingsområden är hudvecken på pannan, kråksparkar vid ögonen och arg-rynkan mellan ögonbrynen.

Det brukar ta några dagar (vanligen 2-5 dagar) innan behandlingen ger resultat. Effekten av behandlingen är övergående (vanligen inom 3-6 månader). Om man önskar fortsatt resultat behöver man därför genomgå ny behandling.

Botoxinjektion används även inom sjukvård tex mot kraftig svettning, migrän m.m.

En vanlig missuppfattning är att man använder botox som volymsökande behandling ex förstora läppar.

Filler
Denna behandling (hyaluronsyra) ökar volymen i vävnaden och används för att släta ut rynkor, förstärka vävnadskonturer, behandla ärr och föryngra huden. Behandlingen ger omedelbart resultat. Effekten är övergående (vanligen inom 6-12 månader). En påfyllnadsbehandling efter ca 4 månader brukar förlänga effekten av behandlingen.

Risker?
Så som vid all behandling som sker via nål som förs in genom huden föreligger risk för blåmärken (blödning) och infektion (även om detta är ovanligt). Ansvarig behandlare går noggrant igenom riskerna tillsammans med dig under konsultationen. Likaså vad man skall tänka på före- och efter behandling. Riskerna skiljer sig åt beroende på vilken typ av behandling du önskar genomgå och om det gäller botox eller fillerinjektion.

Medicinskt ansvarig är Mattias Hoffner som är plastikkirurg och även ansvarar för våra plastikkirurgiska ingrepp på kliniken.

Vanliga frågor, botox

Nej. Botox sprider sig inte till andra delar av kroppen. Botox injiceras specifikt i den muskel som skall behandlas och som orsakar rynkorna. Man skall undvika annan ansiktsbehandling/massage de närmaste dagarna efter behandling. Man skall även undvika träning ett dygn efter behandling.

Det tar ca 1-3 dagar innan behandlingen ger effekt. Full effekt av behandlingen uppnås ca 14 dagar efter behandlingen. Botox blockerar nervsignalen till muskeln och denna effekt varar mellan 3-6 månader (individuellt).

Effekten är inte bestående och därför behöver behandlingen upprepas. Ny behandling får inte ske före 3 månader efter senaste behandling.

Detta samtalar vi om i samband med konsultationen. Antal behandlingsenheter som behövs skiljer sig mellan individer. Många gånger provar man sig fram för att uppnå bästa resultat – det vill säga man börjar med en låg dos och ökar eventuellt dosen beroende på behandlingseffekt.

Har man tidigare behandlat sig och är nöjd brukar denna dos ge bra vägledning i samband med uppföljande/framtida behandling.

Nej. Inte om behandlingen utförs av medicinskt legitimerad personal med erfarenhet och särskild utbildning inom injektionsbehandling. Vår specialistsjuksköterska är anestesisjuksköterska och har genomgått estetisk injektionsutbildning både i Sverige och Tyskland.

Se alltid till att kontrollera hos vem du behandlar dig! Det finns idag många aktörer som saknar medicinsk utbildning men trots detta genomför behandling.

Vanliga frågor, filler

Nej – man skall avvakta 48 timmar efter behandling.

Ja – men om du har reagerat på lokalbedövning, tex hos tandläkare, skall du inte använda filler med lokalbedövning.

Detta avgörs beroende på vilket område som skall behandlas. Vanligen används 0,5-1ml. Ibland 1-2ml på vardera sida av ansiktet (beroende på behandling). Samtal omkring detta sker i samband med konsultationen före behandling.

Hyaluronstyra. Detta ämne finns naturligt i kroppen och bidrar till volym och fukttbalans i huden. Kroppen bryter ned hyaluronsyra och därför behöver fillerbehandling upprepas om man önskar ett bestående resultat.

Nej. Inte om behandlingen utförs av medicinskt legitimerad personal med erfarenhet och särskild utbildning inom injektionsbehandling. Vår specialistsjuksköterska är anestesisjuksköterska och har genomgått estetisk injektionsutbildning både i Sverige och Tyskland.

Se alltid till att kontrollera hos vem du behandlar dig! Det finns idag många aktörer som saknar medicinsk utbildning men trots detta genomför behandling med filler.

Botox

Frånpriser eftersom behandlingsmängd varierar individuellt

Panna fr 1 800,-
Panna + bekymmerrynka/argrynka fr 3 000,-
Bekymmersrynka/argrynka fr 1 500,-
Kråksparkar (vid utsidan av ögonen) fr 1 800,-

Filler

Frånpriser eftersom behandlingsmängd varierar individuellt

1 ml fr 3 200,-
Läppkontur (ej förstoring)
Nasolabialveck (vecket mellan kind och mun) fr 3 200,-
Marionettveck (veck nedanför mungipa ned mot haka) fr 3 200,-

Äntligen!


Injektionsbehandling får enbart utföras av legitimerad vårdpersonal (läkare, tandläkare och sjuksköterskor).