Fettsugning

Det går inte att fettsuga bort övervikt. De allra bästa resultaten ses vid fettsugning av så kallad lokaliserad fettvävsansamling. Detta innebär att det på ett specifikt ställe, eller möjligen ställen, på kroppen till exempel midja, insida lår, nedre del av buken finns ett fettvävsöverskott. Samtliga ingrepp som innefattar detta sker som dagkirurgi, vilket innebär att du kommer att kunna åka hem samma dag som du opereras.

Beroende på var på kroppen du fettsugs så används lämpligt kompressionsplagg. Operationstiden varierar beroende på var och hur mycket som ska fettsugas. Vi går noggrant igenom detta i samband med konsultationen före operation.