Operationer

Hur får jag information om det ingrepp jag önskar genomgå? Genom undersökning och personligt möte!

Det finns väldigt många webbsidor/videoklipp på “nätet” att ta del av. Många är bra men det finns minst lika många, om inte fler, som är dåliga och oseriösa. Oseriöst för oss är exempelvis när man använder sig av alldeles för stora bröstimplantat och på så sätt riskerar patientens medicinska säkerhet. Ett annat dåligt exempel är injektionsbehandling med så kallade fillers där läpparna förstoras på ett mycket iögonfallande sätt – ovanstående ”behandlingar” befattar vi oss inte med. För din skull!

För att du inte ska riskera att få missvisande information krävs naturligtvis ett personligt möte! Ring gärna, eller maila oss, och boka läkarkonsultation. Vi går då tillsammans igenom alla detaljer om hur ingreppet går till, hur lång tid det tar och hur du ska förbereda dig, samt hur vi följer upp ingreppet efteråt.

Bröstutvecklingen sker vanligen upp till 18 – 20 års ålder. Med anledning av detta har vi en nedre åldersgräns på 20 år för att genomgå denna typ av operation. Detta med förhoppning om att så långt som möjligt försöka försäkra oss om att ditt bröst är färdigutvecklat och på så sätt minska risken för volym och formförändring efter genomförd kirurgi.

Läs mer

Efter viktnedgång eller viktförändring i samband med graviditet kan det bildas ett hudöverskott centralt på buken som är omöjligt att träna bort. Huden har sin begränsning att kunna ”dra ihop sig” efter att varit uttänjd. Vissa hudtyper drar ihop sig närmast helt och hållet trots flertalet graviditeter medan andra drabbas av ett störande hudöverskott efter enbart en graviditet.

Läs mer

Det går inte att fettsuga bort övervikt. De allra bästa resultaten ses vid fettsugning av så kallad lokaliserad fettvävsansamling. Detta innebär att det på ett specifikt ställe, eller möjligen ställen, på kroppen till exempel midja, insida lår, nedre del av buken finns ett fettvävsöverskott. Samtliga ingrepp som innefattar fettsugning sker som dagkirurgi, vilket innebär att…

Läs mer