Erbjudande

Vårt företag firar 15 år och det gör vi genom att…
1. Under perioden 1 oktober – 31 december sänker vi våra priser!
2. Eftersom vi alltid sätter den medicinska säkerheten i centrum utökar vi även vårt uppskattade erbjudande om implantatbyte till att även gälla kunder ifrån andra kliniker!

Kontakta oss för mer information

Dr Mattias Hoffner

Är dubbelspecialist och innehar specialistkompetens inom både Plastikkirurgi & Kirurgi. När han inte arbetar hos oss arbetar han som överläkare i rekonstruktiv plastikkirurgi på Blekingesjukhuset. Utöver ovanstående är han doktorand på Skånes Universitetssjukhus där hans forskning är knuten till behandling (fettsugning) av kronisk armsvullnad (lymfödem) efter bröstcancerkirurgi. Mattias har vunnit pris både internationellt och nationellt för sin forskning

Vår klinik

Vår klinik är centralt belägen i Karlshamn, Blekinge. Kliniken består av två plan – på nedre plan sker våra konsultationsmottagningar och sårläkningskontroller m.m. På övre plan har vi vår operationssal och våra övervakningsrum.

Genom vårt geografiska läge i Karlshamn finns vi nära dig!

Restid med bil:
Malmö – Karlshamn : 1 h och 45 min
Växjö – Karlshamn : 1 h
Kalmar – Karlshamn: 1 h och 45 min
Jönköping – Karlshamn : 2 h och 30 min
Kristianstad – Karlshamn: 45 min
Karlskrona – Karlshamn: 45 minuter

För Er som reser långt, exempelvis ifrån Göteborg och Stockholm, erbjuder vi hjälp med att ordna prisvärt boende på antingen hotell eller Bed & Breakfast.

PÅ KLINIKEN ARBETAR MYCKET ERFAREN OPERATIONSPERSONAL VÅRA NARKOSLÄKARE ÄR ÖVERLÄKARE OCH VÅRA SJUKSKÖTORSKOR ÄR SPECIALISTUTBILDADE INOM NARKOS OCH OPERATION

Operationer / Pris

Priset för en behandling beror på flera faktorer, till exempel dina individuella förutsättningar, ingreppet eller behandlingens omfattning, om det är ett enstaka ingrepp eller en kombinationsbehandling. Det slutgiltiga priset för din behandling eller operation sätts i samband med den personliga konsultationen. Konsultationen hos din plastikkirurg är kostnadsfri!

Bröstutvecklingen sker vanligen upp till 18 – 20 års ålder. Med anledning av detta har vi en nedre åldersgräns på 20 år för att genomgå denna typ av operation.
Detta med förhoppning om att så långt som möjligt försöka försäkra oss om att ditt bröst är färdigutvecklat och på så sätt minska risken för volym och formförändring efter genomförd kirurgi. Flera faktorer påverkar förändringar av bröstets storlek och form, vanligen graviditet, viktförändring och gravitation (tyngd töjer ut huden). Brösten kan i dessa fall utveckla ett häng och upplevas tunna och slappa.

Läs mer

Efter viktnedgång eller viktförändring i samband med graviditet kan det bildas ett hudöverskott centralt på buken som är omöjligt att träna bort. Huden har sin begränsning att kunna ”dra ihop sig” efter att varit uttänjd. Vissa hudtyper drar ihop sig närmast helt och hållet trots flertalet graviditeter medan andra drabbas av ett störande hudöverskott efter enbart en graviditet. Tyvärr finns det ingen rättvisa, här heller. Beroende på var hudöverskottet är beläget på buken kan man genomföra antingen en hel, ”klassisk” bukplastik eller en låg bukplastik (mini-bukplastik).

Läs mer

Det går inte att fettsuga bort övervikt. De allra bästa resultaten ses vid fettsugning av så kallad lokaliserad fettvävsansamling. Detta innebär att det på ett specifikt ställe, eller möjligen ställen, på kroppen till exempel midja, insida lår, nedre del av buken finns ett fettvävsöverskott. Samtliga ingrepp som innefattar fettsugning sker som dagkirurgi, vilket innebär att du kommer att kunna åka hem samma dag som du opereras. Beroende på var på kroppen du fettsugs så används lämpligt kompressionsplagg.

Läs mer